Informacje uzyskane od pracowników OIK na terenie miasta Warszawy:
-Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy każdej osobie, która do niego się zgłosi

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 każda osoba może zasięgnąć informacji gdzie znajdują się  jadłodajnie, schroniska lub punkty pomocy medycznej. Pod numerem 986 na pytania odpowiada także straż miejska.

W okresie zimowym można zasięgnąć informacji gdzie można skorzystać z bezpłatnego noclegu, z posiłku czy pomocy medycznej, natomiast w okresie letnim zainteresowani powinni kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w WARSZAWIE

Nazwa Adres Kontakt Zakres usług
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ADAMUS 6-go sierpnia 1/5
Warszawa - Pyry
tel. 22 855-44-32
oik-adamus@wp.pl

 • bezpłatna pomoc psychologiczna
 • bezpłatna pomoc prawna
 • konsultacje psychiatryczne

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Grójecka 53/57
Warszawa – dziel.Ochota
tel. 22 822-56-92
pik@opsochota.waw.pl

 • bezpłatna pomoc psychologiczna
 • bezpłatna pomoc prawna

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” Szczotkarska 48 A
02-121 Warszawa
tel. 801-120-002, 22 666-28-50
niebieskalinia@niebieskalinia.info

 • bezpłatna pomoc psychologiczna
 • bezpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej Nowogrodzka 7 lok. 14
00-513 Warszawa
tel./fax (22) 622 96 33

 • Pomoc socjalną polegającą min. na:

  1. kwaterowaniu w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym dach nad głową;
  2. wydawaniu odzieży, art. spożywczych, bielizny osobistej, obuwia, środków higienicznych w ramach możliwości i potrzeb beneficjentów;
  3. interwencjach telefonicznych i pisemnych w sprawach podopiecznych w OPS, sądach, schroniskach, noclegowniach, ZUS, Urzędach Miasta oraz Gminy, szpitalach i innych placówkach;
  4. prowadzeniu poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;
  5. pomocy w nawiązaniu zerwanych więzi rodzinnych i odbudowy pozytywnych relacji;
  6. pomocy w bezpłatnym wyrobieniu dokumentów wraz z ukierunkowaniem na ich sprawne wyrobienie (dowodów osobistych, legitymacji, itp.) w ramach możliwości;
  7. wystawianiu skierowań do magazynów odzieżowych i innych placówek (m.in. PKPS, Fundacja D.O.M., Pralnia Stowarzyszenia ”Patronat”);
  8. udzielanie informacji telefonicznej (dotyczącej m.in. placówek pomocowych, urzędów, sądów);
  9. udostępnianiu telefonu, kserokopiarki, faxu i Internetu dla załatwiania ważnych spraw osobistych

 • Asystowanie w terenie przy załatwianiu spraw życiowych
 • Pomoc prawną
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie dzielnicy Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Wola

Facebook