Instytucja

MOPS Ośrodek Readaptacji Społecznej “SZANSA”
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
Misja Garażowa Caritas

Adres

Opole, Małopolska, 20 A tel. (77) 455-63-80 ors.szansa@mopr.opole.pl
Opole, ul. ks. J. Popiełuszki 18 tel. (77) 453-51-61 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym mgr Elżbieta Urzędowska tel. (77) 456-27-76 Pracownik socjalny- Aleksandra Olewińska - Socha tel. (77) 453-51-61 Noclegownia, miejsca dla kobiet i mężczyzn: 60
Opole, ul. Szpitalna 3a tel. (77) 453-12-41
Facebook