Instytucja

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
Fundacja „Bądź dobroczyńcą”
Studencka Poradnia Społeczno-Prawna "BONA FIDES"

Aderes

Opole, ul. ks. J. Popiełuszki 18 tel. (77 )453-51-61 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym mgr Elżbieta Urzędowska tel. (77) 456-27-76 Pracownik socjalny- Aleksandra Olewińska - Socha tel. (77) 453-51- 61
45-064 Opole, Damrota 2a/6-7 tel. (77) 441-12-29 info@dobroczynca.pl
45-060 Opole, ul. Katowicka 87a (pokój 1.4) Wydział Prawa i Administracji W każdy wtorek (od października do czerwca) w godz. 17.30-19. tel. 794-638-239, e-mail: bonafides.opole@gmail.com www.poradyprawne.uni.opole.pl
Facebook