instytucja adres działalność
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Łódź ul. Nowe Sady 17 Wyżywienie, nocleg, opieka lekarska, terapia.

całodobowy pobyt

Przygotowane są na przyjęcie około 164 osób w 23 salach mieszkalnych. Oprócz schronienia, wyżywienia, opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, odzieży i innej pomocy rzeczowej dają swoim podopiecznym możliwość podjęcia terapii uzależnień, motywują ich do podjęcia pracy oraz do wyjścia z bezdomności a także starają się ułatwić obecnym i byłym podopiecznym readaptację społeczną.

Schroniska prowadzą zbiórkę leków i środków opatrunkowych dla bezdomnych a także zbiórkę mebli i art. gospodarstwa domowego dla usamodzielniających się, opuszczających placówki.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Żeromskiego 54 Pomoc na podstawie skierowania z MOPS. Odzież, obuwie, środki czystości i higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie mieszkań.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS - Zgierz ul. Jana Pawła II, 19 tel. 42 716-31-06 Osoba do kontaktu: Iwona Będzierska Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS - Pabianice ul. Dąbrowskiego 46, 95-200 tel. 42 215-53-94 Osoba do kontaktu: Jadwiga Komorowska Prowadzenie magazynu darów rzeczowych. Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 10 95-050 Konstantynów Łódzki tel. 510 44 22 90 Osoba do kontaktu: Bożena Uścińska Zbiórka i wydawanie odzieży dla osób potrzebujących, organizowanie zbiórek publicznych darów rzeczowych, udzielanie pomocy rzeczowej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Sucharskiego 12 Konstantynów Łódzki Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Miejski w Skierniewicach ul. Mszczonowska 15, 96-100 tel. 46 833-38-27 Osoba do kontaktu: Grażyna Zys Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Miejski w Żychlinie ul. Barlickiego 4, 99-320 tel. 24 285-36-06 Osoba do kontaktu: Bogdan Pietrzak (prezes) Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Rejonowy w Kutnie ul. Narutowicza 11, 99-300 Kutno tel. 24 254-23-69 Osoba do kontaktu: Grażyna Tatarowicz Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Rejonowy Łęczyca ul. Poznańska 25, 99-100 Łęczyca Pomoc rzeczowa. Zaopatrzenie w podstawowe środki do życia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Dzielnicowy PKPS ul.. Żeromskiego 54, 90-626 Łódź Śródmieście tel. 42 637-01-05 42 637 10 80 42 637 65 64 42 637 55 37 Osoba do kontaktu: Elżbieta Klimkiewicz Obdarowywanie podopiecznych rzeczowymi paczkami świątecznymi.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Sienkiewicza 27, 99-100 Łęczyca Obdarowywanie podopiecznych rzeczowymi paczkami świątecznymi.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi

Zarząd Gminny PKPS –Parzęczew Ul. Południowa 1, 95-045 Tel. 42 718-66-16 Osoba do kontaktu: Wiesława Seweryńska (prezes) Obdarowywanie podopiecznych rzeczowymi paczkami świątecznymi.
Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc" ul. Gdańska 76

wtorki i czwartki 15:00-20:00

91-053 Łódź

tel: 513 746 381

bra...@wp.pl

Żywność, odzież, pomoc w uzyskaniu mieszkania

Wielozakresowa pomoc osobom wykluczonym, niepełnosprawnym i bezdomnym, oraz aktywizacja osób w podeszłym wieku.

Pomoc w uzyskaniu mieszkania – stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Miasta

Magazyn z odzieżą i żywnością.

Fundacja 'UWOLNIENIE'

ul. Więckowskiego 29/5

90-727 Łódź

tel. 42 630 27 27

Pomoc postpenitencjarna. Wsparcie jest skierowane do grupy kobiet i mężczyzn (ok. 30 osób), mieszkańców województwa łódzkiego.

Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-522 Łódź, ul. Wólczańska 108 Poradnictwo prawne, żywność

Magazyn z odzieżą

• wydawanie żywności

• umożliwienie podopiecznym skorzystania z kąpieli i wyprania odzieży,

• udzielanie nieodpłatnego poradnictwa  prawnego i socjalnego,

• zwiększanie zaangażowania społecznego przez rozwój wolontariatu,

• pomoc podopiecznym w znalezieniu pracy,

• pomoc podopiecznym w załatwianiu trudnych spraw w urzędach, szpitalach, parafiach itp.,

• możliwość skorzystania z pomocy mediatora,

• pozyskiwanie sponsorów i darczyńców.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91, 93-121 Tel. 042 251-66-00 Dzielnice - Górna, Śródmieście oraz Widzew Pomoc materialna

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Tel. 042 251-65-00 Dzielnice - Bałuty, Polesie Pomoc materialna
Facebook