Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Łódź ul. Szczytowa 11

tel. (042) 679-31-35

Schronisko czynne jest całodobowo. Zaplanowano 48 miejsc noclegowych.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Łódź ul. Szczytowa 11

tel. (042) 679-31-35

Noclegownia czynna jest od godziny 20.00 do 8.00 rano. Zaplanowano 90 miejsc noclegowych.

wyżywienie, kąpiel, odzież

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Łódź ul. Nowe Sady 17 Wyżywienie, nocleg, opieka lekarska, terapia.

całodobowy pobyt

Przygotowane są na przyjęcie około 170 osób w 23 salach mieszkalnych. Oprócz schronienia, wyżywienia, opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, odzieży i innej pomocy rzeczowej dają swoim podopiecznym możliwość podjęcia terapii uzależnień, motywują ich do podjęcia pracy oraz do wyjścia z bezdomności a także starają się ułatwić obecnym i byłym podopiecznym readaptację społeczną.

Schroniska prowadzą zbiórkę leków i środków opatrunkowych dla bezdomnych a także zbiórkę mebli i art. gospodarstwa domowego dla usamodzielniających się, opuszczających placówki.

Regionalne Centrum Terapii Bezdomności

ul. Trębacka 3

93-367 Łódź tel: 42 645 36 27 e.mail: rctb@o2.pl

Mieszkania readaptacyjne

Korzystający muszą mieć meldunek łódzki.

"Mieszkania readaptacyjne dla osób bezdomnych"

Projekt adresowany jest do osób bezdomnych korzystających z pomocy łódzkich Schronisk dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Przebywając w mieszkaniach readaptacyjnych osoby bezdomne biorą udział w indywidualnych oraz grupowych działaniach terapeutycznych, uczą się samodzielnego życia oraz współpracy w grupie.

Świetlica dla bezdomnych

al. Piłsudskiego 119

92-332 Łódź

tel. 42 679 31 35 (telefon do schroniska przy ul. Szczytowej 11, świetlicaprzy ul. Piłsudskiego 119 nie posiada telefonu)

Działa od 1 grudnia do 15 marca w godzinach 8.00-16.00
Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc" ul. Gdańska 76

wtorki i czwartki 15:00-20:00

91-053 Łódź

tel: 513 746 381

bra...@wp.pl

Żywność, odzież, pomoc w uzyskaniu mieszkania

Wielozakresowa pomoc osobom wykluczonym, niepełnosprawnym i bezdomnym, oraz aktywizacja osób w podeszłym wieku.

Pomoc w uzyskaniu mieszkania – stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Miasta

Magazyn z odzieżą i żywnością.

Fundacja 'UWOLNIENIE'

ul. Więckowskiego 29/5

90-727 Łódź

tel. 42 630 27 27

Pomoc postpenitencjarna. Wsparcie jest skierowane do grupy kobiet i mężczyzn (ok. 30 osób), mieszkańców województwa łódzkiego.
Facebook