Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 Kierownik: Grażyna Sobierska pl. Legionów 4-5 tel. (071) 78-22-486 Sprawy związane z ubieganiem się o pomoc finansową

 

Facebook