Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gliniana 20-22 budynek A

parter - pokój 10

telefon: 71 7701 682-683, -685, -686, -688

Możliwość odbycia kursów i szkoleń

 

Facebook