instytucja adres działalność
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A tel.: 58 342 31 50 fax. 58 342 31 51 e-mail: mopr@mopr.gda.pl W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej.

 

Facebook