Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok

tel. (085) 6783100

fax (085) 6783103

e-mail: secretariat@mopr.bialystok.pl

- pomoc społeczna (świadczenia, praca socjalna, rozwijanie pomocy)

- poradnictwo specjalistyczne

- noclegi, schronienie, niezbędne ubranie

- gorący posiłek przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej

ZPS Nr 11 d.s. bezdomnych Obszar całego miasta ul. Biała 13/33

85 653-73-56

85 688-63-92

85 688-63-93

 

Facebook