instytucja adres działalność
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok

tel. (085) 6783100

fax (085) 6783103

e-mail: secretariat@mopr.bialystok.pl

- pomoc społeczna (świadczenia, praca socjalna, rozwijanie pomocy)

- poradnictwo specjalistyczne

- noclegi, schronienie, niezbędne ubranie

- gorący posiłek przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej

ZPS Nr 11 d.s. bezdomnych Obszar całego miasta ul. Biała 13/33

85 653-73-56

85 688-63-92

85 688-63-93

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09WUP Oddział Terenowy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79 WUP Oddział Terenowy w Suwałkach ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
­Interwencja kryzysowa ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

tel. 85 7445028

tel/fax 85 7445027

e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

psycholodzy, specjaliści, specjaliści pracy z rodziną, konsultanci, pracownicy socjalni i prawnik.

Ośrodek jest czynny całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i  święta. Można zadzwonić lub przyjść do Ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązuje skierowanie.

Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” Biuro czynne tylko w środy.

komórkowy:  881 321 900

telefax: 85 742 29 80

e-mail: ciszelazna@gmail.com

ul. Kombatantów 7 15-110 Białystok

Psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy (zajęcia prowadzone są wolontaryjnie).
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej 1. Białystok, ul. Biała 13/33, tel.: 85 879 7154,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 19.30,

punkt obsługiwany przez adwokatów, 2. Białystok, ul. Biała 13/33, tel.: 85 879 7157,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 19.30,

punkt obsługiwany przez radców prawnych, 3. Białystok, ul. Zamenhofa 5c, tel.: 85 869 6696,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 19.30,

punkt obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere, 4. Białystok, ul. Zamenhofa 5c, tel.: 85 869 6696,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30,

punkt obsługiwany przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego „Jacy-Tacy”, 5. Białystok, ul. Zamenhofa 5c, tel.: 85 869 6696,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 15.30 – 19.30,

punkt obsługiwany przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych.

Pomoc prawna

- info o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach

- wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego

- pomoc w sporządzeniu pisma (wyłączając pisma procesowe)

- przygotowanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym

-  ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje m.in. osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej. Ubiegający się o pomoc nie muszą być zameldowani w Białymstoku.

Facebook