instytucja adres działalność
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok

tel. (085) 6783100

fax (085) 6783103

e-mail: secretariat@mopr.bialystok.pl

- pomoc społeczna (świadczenia, praca socjalna, rozwijanie pomocy)

- poradnictwo specjalistyczne

- noclegi, schronienie, niezbędne ubranie

- gorący posiłek przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej

ZPS Nr 11 d.s. bezdomnych Obszar całego miasta ul. Biała 13/33

85 653-73-56

85 688-63-92

85 688-63-93

Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei ul. Grunwaldzka 76 15-893 Białystok

tel. 85 674 87 17

tel. kom. +48 500 191 198

e-mail: kudobrej@gmail.com

 

- pomoc osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wsparcie duchowe, psychologiczne i materialne

- wydawanie żywności i odzieży

Wydawanie żywności

 

Telefon: 500 191 198

Czynne w poniedziałki i wtorki w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Punkt pomocy doraźnej (żywność, odzież). Prawo do odbioru żywności musi być poświadczone przez lokalne ośrodki pomocy społeczne.

 

Facebook