instytucja adres działalność
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok

tel. (085) 6783100

fax (085) 6783103

e-mail: secretariat@mopr.bialystok.pl

- pomoc społeczna (świadczenia, praca socjalna, rozwijanie pomocy)

- poradnictwo specjalistyczne

- noclegi, schronienie, niezbędne ubranie

- gorący posiłek przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej

ZPS Nr 11 d.s. bezdomnych Obszar całego miasta ul. Biała 13/33

85 653-73-56

85 688-63-92

85 688-63-93

Zakątek Nadziei ul. Grochowa 2a w Białymstoku

tel. 85 674 87 17

Mieszkanie

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności wraz z ogrzewalnią (czynne 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę):

- 3 pokoje treningowe na 16 miejsc, łazienki, wspólny aneks kuchenny, duża świetlica. Jeden pokój przeznaczony jest dla kobiet, pozostałe dla mężczyzn.

Dostępny psycholog, pastor, pracownik socjalny, pedagog resocjalizacji.

Ogrzewalnia ul. Grunwaldzka 76 Ogrzewalnia działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Codziennie oferowane są 2 posiłki oraz możliwość niezbędnych zabiegów higienicznych. Dwa razy w tygodniu podopieczni mogą skorzystać z możliwości kąpieli i prania odzieży. W ogrzewalni nie ma łóżek. Ogrzewalnię nadzoruje 5. pracujących na zmiany opiekunów.

We czwartki, o godz. 17:30 prowadzone są spotkania dla osób uzależnionych i pragnących zmienić swoje życie pod nazwą „Coffee House”.

 

Facebook