instytucja adres działalność
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

 

Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin.

Punkt czynny jest przez cały rok – w każdy wtorek 9.00 – 14.00.

tel. 91 433 73 02

Łaźnia i odzież

Pomoc jest oferowana na podstawie skierowania z MOPR.

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Jana Kazimierza 20, 70-226 Szczecin

tel. (91) 487 57 71

Koordynacja pomocy- nocleg, wyżywienie, pomoc materialna (pieniężna, rzeczowa- odzież, obuwie)
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” ul. Zofii Nałkowskiej 8/27

 

70-785 Szczecin

 

Tel. 535-227-776 - Prezes Zarządu – Monika Skrzetuska

Punkt konsultacyjny dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin.

Pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczna, zawodowo- edukacyjna, penitencjarna /postpenitencjarna i pomoc finansowa oraz rzeczowa dla byłych skazanych oraz ich rodzin. Grupa wsparcia.

 

Facebook