instytucja adres działalność
Schronisko Stowarzyszenia FENIKS - ul. Zamknięta 5, 71-830 Szczecin, tel. (91) 421 61 22 Schroniska dla bezdomnych i noclegownie.

Stowarzyszenie zapewnia pomoc psychoterapeuty, lekarza, pracownika socjalnego – pomoc w znalezieniu pracy.

Aktualnie jest 90 miejsc, zimą 180.

W wyjątkowych przypadkach przyjmowane są osoby bez skierowania z MOPR, ale procedury powinny być dopełnione w późniejszym czasie.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Wilga”. ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin,

tel. (91) 420 19 15.

Schroniska dla bezdomnych i noclegownie

Schronisko przyjmuje osoby bezdomne na podstawie skierowania z MOPR. Schronisko zapewnia pomoc pielęgniarki środowiskowej i terapeuty.

Schronisko Caritas ul. Strzałkowska ul. Strzałkowska 24 Schroniska dla bezdomnych i noclegownie
Schronisko Caritas ul. Nehringa ul. Racibora 62, 71-631 Szczecin

tel. (91) 453 93 50

Schroniska dla bezdomnych i noclegownie
Schronisko Caritas ul. Racibora ul. Racibora 62, 71-631 Szczecin

tel. (91) 453 93 50

Schroniska dla bezdomnych i noclegownie
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin.

Punkt czynny jest przez cały rok – w każdy wtorek 9.00 – 14.00.

tel. 91 433 73 02

Łaźnia i odzież

Pomoc jest oferowana na podstawie skierowania z MOPR.

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Jana Kazimierza 20, 70-226 Szczecin

tel. (91) 487 57 71

Koordynacja pomocy- nocleg, wyżywienie, pomoc materialna (pieniężna, rzeczowa- odzież, obuwie)
Facebook