Pośrednictwo pracy

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna

50-514 Wrocław,ul. bp. Bogedaina 5

WroclawskaSpoldzielniaSocjalna@gmail.com

www.WSS.org.pl

tel. 512 199 522

Facebook