MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek w godz.: 8:00 - 16:00

wtorek - piątek w godz.: 7:30 - 15:30

Sekretariat

tel.: 41 331 25 24

tel.: 41 332 47 84

tel.: 41 367 64 52

tel.: 41 367 67 19

tel.: 41 367 69 15

fax.: 41 367 69 15 e-mail: mopr@mopr.kielce.pl

Punkt Informacyjno-Interwencyjny

tel.: 41 331 25 24 wew. 230

Miejski Telefon Zaufania

tel.: 195 13 (bezpłatny z telefonu stacjonarnego, czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta)

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, w których się znaleźli i których nie są w stanie pokonać. Wykorzystuje  do tych zadań własne środki, możliwości i uprawnienia:

- osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

- osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

W zależności od ustalonych potrzeb Ośrodek, w  ramach posiadanych środków, udziela:

- pomocy finansowej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i celowy specjalny),

- pomocy rzeczowej (schronienie, posiłek, odzież i obuwie, sprawienie pogrzebu, opał z dowozem do miejsca zamieszkania),

- pomocy usługowej (usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, usługi pralnicze,

- poradnictwo i pomoc instytucjonalna.

Przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej musi być spełnione kryterium

dochodowe określone w art. 8 ust. 1 o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej dysfunkcji, między innymi:

- ubóstwa

- bezdomności

- bezrobocia

- przemocy w rodzinie

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Dział do spraw bezdomności

 

DZIAŁ DS. BEZDOMNOŚCI

Dział ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 3

tel.: 41 345 33 10

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30

Dział ds. Bezdomności zajmuje się udzielaniem pomocy dla osób bezdomnych z gminy Kielce, a także poza jej terenem.

Należy zgłosić się osobiście w biurze Działu ds. Bezdomności.

Pracownicy socjalni Działu ds. Bezdomności pracują okresie zimowym w godz. od 8:00 do 18:00.

Należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku braku dokumentów również udzielana jest stosowna pomoc.

Do udzielenia wybranych form pomocy niezbędne są dokumenty: dowód osobisty, zaświadczenie z PUP, ZUS, zaświadczenie o wymeldowaniu.

Formy pomocy:

- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- składki na ubezpieczenie społeczne

Dział pomocy finansowej

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr: 11, 15, 16, 17e

tel.: 41 331 25 24 wew. 224, 225, 226, 232, 261

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30

 

Poradnictwo psychologiczne

Porady i konsultacje psychologiczne związane z kryzysami osobistymi i rodzinnymi: Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego 25 – 614 Kielce, ul. 1-go Maja 196

Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08- 18.00 Telefon: 41 368 18 67

Spotkanie najlepiej uzgodnić telefonicznie lub osobiście. W sytuacji kryzysowej przyjmuje się bez oczekiwania.

Poradnictwo prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 25 – 544 Kielce, ul. Studzienna 2 Telefony:  41 331 25 24;  41 332 4784

Godziny pracy MOPR

poniedziałki: 08.00 – 16.00

wtorki – piątki: 7.30 – 15.30

- Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 18.30

MOPR, ul. Studzienna 2, pokój nr 2 (parter)

- Termin konsultacji najlepiej uzgodnić  za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym MOPR.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego 25 – 614 Kielce, ul. 1-go Maja 196 Telefon: 41 368 18 67

- Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  codziennie w godzinach pracy ośrodka.

- Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie.

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja dla wszystkich Rejonów:

Godziny pracy pracowników socjalnych

poniedziałek w godz.: 8:00 - 16:00

wtorek - piątek w godz.: 7:30 - 15:30

Praca w terenie

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 10:00 - 14:00

Przyjęcia interesantów

poniedziałek w godz.: 8:00 - 10:00 i 14:00 - 16:00

wtorek, czwartek, piątek w godz.: 8:00 - 10:00 i 14:00 - 15:30

środa: pracownicy socjalni przyjmują interesantów tylko w sprawach niecierpiących zwłoki i w sprawach interwencyjnych.

Sprawy klientów załatwiają pracownicy socjalni Rejonów Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, właściwych według miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Każdemu Rejonowi przypisany jest właściwy obszar miasta.

Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”

25-007 Kielce, ul. Kościuszki 25

tel.: 41 368 07 71

Rejon Opiekuńczy „Szydłówek"

25-553 Kielce, ul. Miodowa 7

tel.: 41 362 62 65

Rejon Opiekuńczy „KSM”

25-345 Kielce, ul. Wawrzyńskiej 20

tel.: 41 369 12 79

Rejon Opiekuńczy „Herby”

25-646 Kielce, ul. 1 Maja 196

tel.: 41 346 15 45

Rejon Opiekuńczy „Czarnów”

25-611 Kielce, ul. Piekoszowska 39

tel.: 41 366 49 05

Rejon Opiekuńczy „Białogon”

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

tel.: 41 340 72 60

Rejon Opiekuńczy „Uroczysko”

25-435 Kielce, ul. Zapolskiej 7

tel.: 41 331 29 93

Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie”

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 68

tel.: 41 343 16 05

Rejon Opiekuńczy „Os. Świętokrzyskie”

25-323 Kielce, ul. Nowaka Jeziorańskiego 65

tel.: 41 362 64 50

Rejon Opiekuńczy ,,Barwinek-Baranówek”

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, VI piętro, pok. 620-626

tel.: 41 368 71 59

Rejon Opiekuńczy ,,Za Torami”

25-646 Kielce, ul. 1 Maja 196

tel.: 41 345 52 43

Facebook