Fundacja Pedagogium z dopiskiem: "CRiiS"
ul. Hoża 62/69 00-682 Warszawa
e-mail: biuro@criis.org

Centrum readaptacji i Integracji Społecznej
wtorek - 10:00 - 13:00
czwartek - 12:00 - 15:00
Spotkania w innych godzinach do ustalenia e-mailowo bądź telefonicznie.

Telefon informacyjny:
799 886 467

(22) 127 57 76

Facebook