Ośrodek "Tylko" Caritas Archidiecezji Warszawskiej

http://warszawa.caritas.pl/placowki/pomoc-dla-bezdomnych/osrodek-tylko-z-darow-milosierdzia/

Adres:
ul. Żytnia 1A
01-014 Waraszawa

Kontakt:
tel.: 22 838 70 25
e-mail: zytnia@caritas.pl

Schronisko dla bezdomnych

Schronisko oferuje 142 miejsc noclegowych (w tym 86 dla mężczyzn i 56 dla kobiet) oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy otrzymują ponadto:

 • wsparcie socjalne (pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych, opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, motywowanie do pracy i in.);
 • wsparcie psychologiczne (diagnoza osobowości, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukacja, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych);
 • wsparcie terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa);
  wsparcie materialne (odzież obuwie, żywność z darów, środki higieny, pomoc rzeczowa w usamodzielnieniu);
  czasowe zameldowanie;
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Mieszkania treningowe

Mieszkania treningowe są przejściową formą zamieszkania pomiędzy pobytem w schronisku a usamodzielnieniem się. Użytkownicy mieszkań treningowych, wyselekcjonowani spośród mieszkańców schroniska jako najbardziej zaawansowani w procesie powrotu do społeczeństwa, otrzymują wsparcie socjalne i psychologiczne przygotowujące ich do rozpoczęcia życia na własny rachunek. W mieszkaniach treningowych jest miejsce dla 20 osób.

Jadłodajnia

W Ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” przy ul. Żytniej 1A w Warszawie funkcjonuje ogólnie dostępna jadłodajnia dla osób potrzebujących. Jadłodajnia wydaje około 300 ciepłych posiłków i czynna jest codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 14.00-16.00. Na niedzielny posiłek świąteczny w jadłodajni zaproszeni są uczestnicy Mszy św. odprawianej w kaplicy Ośrodka o godzinie 15.00.

Łaźnia

W Ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” przy ul. Żytniej 1A w Warszawie czynna jest ogólnodostępna łaźnia, która dziennie obsługuje około 40 osób. Łaźnia zaopatrzona jest w środki higieny i podstawową apteczkę. Korzystający mogą również otrzymać odzież.
Godziny pracy łaźni: 8.00-12.00 oraz 13.30-17.30 (oprócz niedziel)

Schronisko "Przystań"

http://warszawa.caritas.pl/placowki/pomoc-dla-bezdomnych/schronisko-przystan/

Adres:
ul. Wolska 172
01-258 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 836 85 73
e-mail: przystan@caritas.pl

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

Schronisko oferuje 44 miejsc noclegowych dla mężczyzn oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy otrzymują ponadto:

 • wsparcie socjalne (pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych, opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, motywowanie do pracy i in.);
 • wsparcie psychologiczne (diagnoza osobowości, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukacja, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych);
 • wsparcie terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa);
 • wsparcie materialne (odzież obuwie, żywność z darów, środki higieny, pomoc rzeczowa w usamodzielnieniu);
 • czasowe zameldowanie;
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Schronisko specjalistyczne

Schronisko oferuje 56 miejsc dla bezdomnych mężczyzn po leczeniu szpitalnym wymagających okresowej rekonwalescencji. Do schroniska przyjmowane są osoby skierowane przez lekarza. Mieszkańcom zapewnia się opiekę pielęgnacyjną oraz – na zasadzie interwencji i konsultacji – lekarską ze strony poradni „Lekarzy Nadziei” znajdującej się w sąsiedztwie schroniska. Mieszkańcy otrzymują pełne wyżywienie, wsparcie socjalne (zwłaszcza pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych) oraz możliwość przejścia do zwykłego schroniska po zakończeniu okresu rekonwalescencji. Zapewnia im się kontakt ze szpitalem i lekarzami różnych specjalności, jednocześnie motywując do podejmowania działań mających na celu zmianę postawy życiowej.

Facebook