W Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej zwracamy szczególną uwagę na problemy readaptacyjne, w związku z czym udaje nam się szybko wypracowywać dobre rozwiązania. Wspieramy byłych skazanych oraz ich rodziny w dążeniu do readaptacji społecznej. Skazani oraz byli skazani z różnych powodów znajdują się w niekorzystnej lub wręcz dramatycznej sytuacji życiowej. Zdarza się, że są dyskryminowani bądź ignorowani w różnych sytuacjach życiowych. Przykładem może być były skazany, któremu nie udaje się znaleźć pracy, ponieważ potencjalny pracodawca wątpi nie tylko w jego uczciwość, ale i zdolność do sumiennej pracy. To powoduje, że wówczas sam były skazany nie wierzy lub przestaje wierzyć w swoje możliwości. Ponadto nie jest przyzwyczajony do samodzielności, więc nie wykazuje w sprawie poszukiwania pracy, mieszkania lub załatwiania własnych spraw, żadnej przedsiębiorczości i aktywności.

Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej wspiera takie osoby w poszukiwaniu w sobie potencjału, żeby w ten sposób wspomóc grupy defaworyzowane, by nie były skazane na wykluczenie.

Pamiętajmy, że każdego roku jednostki penitencjarne opuszcza ponad 50.000 osób (mężczyzn i kobiet), które zostają naszymi sąsiadami, są częścią społeczeństwa, powinny pracować i płacić podatki. Nasze wysiłki mają na celu zapoczątkowanie działań, które będą miały wpływ na funkcjonowanie więźniów po opuszczeniu zakłady karnego, ich rozwój, pozytywne zmiany, refleksje, rozbudzenie: potrzeb, aspiracji i asertywności.

Facebook