OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w WARSZAWIE

 • pomoc prawna jest bezpłatna
 • na wyznaczone spotkanie wskazane jest przygotowanie dokumentów właściwych dla sprawy (oryginały + ksero)
 • przemyślenie, uporządkowanie przedstawianej sprawy
 • nie wszystkie instytucje udzielają porad telefonicznie lub mailowo (wskazane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę)
 • na uczelniach porad udzielają studenci prawa pod opieką merytoryczną ekspertów

Nazwa Udzielane Porady Adres Kontakt inne
Biuro Porad Obywatelskich

 • pomoc w sformułowaniu pisma do instytucji
 • wskazanie przydatnych, konkretnych adresów
 •  sprawy rodzinne
 • sprawy mieszkaniowe
 • zasiłki
 •  zadłużenia
 • zatrudnienie
 • dziedziczenie

ul. Gałczyńskiego 3 22 828-12-95
www.warszawa.bpo.engo.pl
Poniedziałki od godz. 10.00
Wtorki i środy od godz. 8.00
Czwartki od godz. 9.00
Fundacja Academia Iuris

 • specjalistyczna pomoc prawna rodzinom

ul. Freta 20/24a tel. 22 498-72-30
Telefon czynny od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 17.00
www.academiaiurys.pl

 • nie udzielają pomocy w sprawach podatkowych
 • nie udzielają pomocy z zakresu prawa gospodarczego
 • nie udzielają pomocy przy rozwodach i separacjachGrafik dyżurów poradni prawnej dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Warszawa”

Uniwersytecka Studencka Poradnia WPiA UKSW

 • problemy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • problemy z zakresu prawa cywilnego
 • problemy z zakresu prawa karnego

ul. Wóycickiego 1/3 bl.17, pok. nr. 1765 (III piętro) 22 569-97-30
www.poradniaprawnawpia.edu.pl
Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek
9.45 – 11.15
13.15 – 18.15
Środa
8.00 – 9.30
11.30 – 13.00
15.00 – 16.30
Czwartek
8.00 – 9.45
13.15 – 18.15
Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego

 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
 • pomoc z zakresu prawa administracyjnego
 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa karnego
 • prawa podatkowego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ul. Jagiellońska 59
pokój A – 1 (budynek A)
22 519-22-38 Poniedziałek
9.00 – 11.00
Wtorek
9.00 – 13.00
Środa
12.00 – 18.00
Czwartek
9.00 – 13.00
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa 22 478 21 38 http://www.misja.com.pl
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

punkty:

ul. Białobrzeska 26

ul. Stępińska 6/8
http://mokotowskiehospicjum.pl/projekt-masz-prawo-znac-prawo

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Facebook