Osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze mogą korzystać z mieszkań treningowych. Na terenie Warszawy znajdują się trzy instytucje, które udostępniają mieszkania treningowe.

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Żytnia 1A Warszawa
tel. 022 838 70 25

Informacje uzyskane od pracownika:

 • osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze mogą ubiegać się o miejsce w mieszkaniu
 • osoba musi być zatrudniona (wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • miesięczny koszt jaki ponosi osoba zajmująca mieszkanie to 500 zł
 • posiłki we własnym zakresie
 • pobyt w mieszkaniu treningowym do momentu znalezienia mieszkania socjalnego (osoba aktywnie poszukuje mieszkania)

Program mieszkań treningowych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
Traktorzystów
tel. 022 478-30-22 (biuro), 022 478-21-38

Informacje uzyskane od pracownika:

 • osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze mogą ubiegać się o miejsce w mieszkaniu
 • osoba starająca się o mieszkanie treningowe nie musi pochodzić z Warszawy, ale musi przebywać na jej terenie. Wiąże się z tym zatrudnienie jakie musi posiadać (przynajmniej ostatnie 6 miesięcy)
 • musi to być osoba bezdomna (bez prawa własności lokalu)
 •  musi wypełnić wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego
 •  do mieszkań treningowych przyjmowani są mężczyźni powyżej 40 roku życia
 •  utrzymanie mieszkania to koszt około 600 zł miesięcznie (łącznie z rachunkami)
 •  osoba korzystająca z mieszkania zakupuje żywność z własnych środków
 •  pościel, sprzęty gospodarstwa domowego zapewnia placówka
 •  osoby przebywające w mieszkaniu przestrzegają regulaminu (nie przestrzeganie regulaminu skutkuje wydaleniem z mieszkania)

Osoby zainteresowane mieszkaniem treningowym powinny bezpośrednio kontaktować się z panią Anną Suska pod numerem telefonu 796-975-001.

Fundacja po DRUGIE
Biuro Fundacji
Smulikowskiego 4A lok. 5, 00 – 386 Warszawa
tel. 693 90 40 44 lub 601 40 55 98
mail: fundacja@podrugie.pl

Informacje uzyskane od pani prezes:

 • osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze mogą ubiegać się o miejsce w mieszkaniu
 • osoby zgłaszają się same
 • osoby w przedziale wiekowym od 18 lat do 25 lat
 • osoby z Warszawy
 • przyjmowane są osoby wykluczeniem społecznym, pozbawione miejsca zamieszkania, osoby, których powrót do domu nie jest możliwy
 • osoby objęte są programem wychodzenia z bezdomności
 • koszt miesięczny za pobyt w mieszkaniu treningowym to 500 zł
 • osoby pracujące (choć niekoniecznie, przyznany opiekun czuwa nad swoim podopiecznym, pomaga w znalezieniu pracy, w napisaniu CV itd.)
 • od osób przebywających w mieszkaniu treningowym oczekuje się inicjatywy, zaangażowania, odpowiedzialności)
 • osoby w mieszkaniu treningowym mogą przebywać do roku czasu
 • każda z osób przebywających w mieszkaniu treningowym ma swojego opiekuna
 • posiłki we własnym zakresie

Facebook