Osoby bezdomne mają takie samo prawo do świadczeń medycznych jak osoby ubezpieczone. Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w momencie, gdy osoba bezdomna trafia do szpitala występuje z wnioskiem o przyznanie pacjentowi prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Reguluje to ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 12 czerwca 2004 roku plus ustawa o pomocy społecznej. Wydawana decyzja opiewa na 90 dni, wobec czego bezdomny może korzystać z bezpłatnego leczenia. Za leczenie płaci NFZ.

Bezpłatna pomoc lekarska:

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI
Wolska 172 Warszawa
tel. 022  836 81 82
przyjęcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.00
Przychodnia oferuje pomoc lekarzy o specjalnościach: internista, kardiolog, pulmonolog, chirurg, stomatolog, psychiatra, dermatolog oraz psycholog.

GABINET LEKARSKI STOWARZYSZENIA POMOCY BEZDOMNYM
Poznańska 13 m. 5, 00-680 Warszawa Śródmieście
tel. 22  626 83 13 lub 628 74 37
przyjęcia interesantów pon.-pt. 9-14
Lekarz oraz wydawanie leków, materiałów i sprzętu medycznego.

IZBA CHORYCH I POGOTOWIE STOWARZYSZENIA „MONAR”
Marywilska 44, 03-042 Warszawa Białołęka
tel. 22  614 46 03
Pomoc stacjonarna (szpital)  19 miejsc, w tym 15 miejsc stanowi mały oddział detoksykacyjny przeznaczony jest wyłącznie dla nieubezpieczonych pacjentów uzależnionych od alkoholu, oddział odwykowy dla nieubezpieczonych pacjentów uzależnionych do alkoholu – 38 łóżek – szesnastotygodniowa profesjonalna terapia prowadzona przez certyfikowanych terapeutów wg. programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia,
Gabinet stomatologiczny 2 razy w tygodniu czynny w pon. i śr. w godz. 9-13.

MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA
Magazynowa 14, 02-663 Warszawa Mokotów
tel. 22  425 06 83 lub 22  392 96 89
Lekarze specjaliści: chirurg, kardiolog, pulmonolog, onkolog, neurolog
Dyżury odbywają się nieregularnie. Należy wcześniej potwierdzić wizytę.

Facebook